top of page

Kafa Montajı - Photoshop Yüz Değiştirme

Photoshop kafa montajı, birden fazla fotoğraftan seçilen başka bir kişinin yüzünü ya da kafasını bir fotoğraftaki kişinin kafası üzerine ekleyerek gerçekleştirilen bir düzenleme işlemidir. Bu teknik, portre fotoğraflarında veya grup fotoğraflarında, kişilerin yüzlerinin daha iyi göründüğü veya daha uygun olduğu bir fotoğrafın kafa bölümüyle değiştirilmesi amacıyla kullanılır.


Bu işlemi gerçekleştirmek için, öncelikle, iki fotoğraf seçilmelidir: biri, kafa montajı yapılmak istenen kişinin kafa bölümünü içermeli, diğeri ise yüz veya kafa bölümü değiştirilecek kişinin fotoğrafı olmalıdır.

Kafa montajı