top of page

Gizlilik Politikası

Wooden Hut

fotoshopcu.com olarak kişisel verilere ilişkin politikamız, kişisel verileri işleme yöntem ve amaçlarımız ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızla ilgili sizi bilgilendirebilmek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

 

Bu kapsamda işbu Gizlilik Politikası’nı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’ncu maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilebilmesi amacıyla https://fotoshopcu.com internet sitelerimizi (“Website”) kullanan tüm üçüncü kişilerin dikkatine sunuyoruz.

Mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve içtihattaki gelişmeler ışığında veya hizmetlerimizin ve ürünlerimizin çeşitlenmesi ile yeni özellikler kazanması durumlarında işbu Gizlilik Politikası’nda değişikliğe gitmemizin gerekebileceğini bilmenizi isteriz.

 

İşbu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir soru, öneri, eleştiri veya görüşünüzü bize info@fotoshopcu.com adresine e-posta yoluyla veya işbu Gizlilik Politikası’nın en altında yazan diğer yollarla bize ulaşmak suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veri İşleme Ne Anlama Gelmektedir?

 

Kanun’da kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yasal Dayanakla İşliyoruz?

 

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri kişisel verilerin işlenme şartlarını sıralamaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizi temelde Kanun’un m.5/2(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartına dayalı olarak açık rıza gerekmeksizin işlemekteyiz.

 

Söz konusu istisnanın kapsamına girmeyen özel hallerde ise kişisel verilerinizi açık rızanıza veya Kanun’da yer alan diğer şartlardan birinin varlığına dayanarak işlemekteyiz.

 

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz, şayet Kanun’da belirtilen başka bir veri işleme şartını karşılamıyorsa, işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

 

Sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını, info@fotoshopcu.com e-mail adresine iletmek şartıyla KVKK madde 11’den doğan tüm haklarınızı kullanabileceğinizi, bu surette açık rızanızı her zaman geri alabileceğinizi ve kişisel verilerinizin imhasını talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

 

Size hizmet sunabilmemiz için bir takım kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu verilerin bazıları üyelik aşamasında sağladığınız bilgiler, anketlere veya sorulara verdiğiniz cevaplar ve hizmetle ilgili destek alma aşamasında ilettiğiniz bilgiler gibi sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

  • Elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu,

  • Uygulama veya Web sitesine üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

  • Çerezler (cookies)

Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

 

Düzenlenmesi için gönderdiğiniz fotoğrafları isteğiniz doğrultusunda düzenliyoruz. 

 

Kişisel Bilgilerim Paylaşılıyor Mu?

 

Düzenlenmesi için bize gönderdiğiniz fotoğraflar saklanmaz, hiçbir kişi ya da kuruluşla da asla paylaşılmaz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Bu gizlilik politikası, gerekli durumlarda güncellenebilir veya değiştirilebilir. Güncellenmiş politikalarımızı takip etmek için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz önerilir.

İletişim

Bu gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İletişim kurmak için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

 

bottom of page